Array Основной каталог товаров | Мир души. Олами рух (на таджикском языке)
Мир души. Олами рух (на таджикском языке)

Мир души. Олами рух (на таджикском языке)

Рейтинг:
316 руб
Выберите подарок При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
под заказ
klklklklklk

Мег?янд, ки барои навиштани китоби судманд, зинда, ба хонандагон зарра?ои э?ёи р??? ва умедвориро атокунанда ?амаг? ба даст ?алам гирифтан, онро ба ранг тар кардан ва дар р?и ?о?аз дили худро хол? кардан кифоя аст. Китоби "Олами р??" ма?з ?амин тавр тавлид ёфтааст, ин ?атто на олам, балки Коинотест, ки бо нур?ои равшани дониши р??ии сад?о олимони "давраи тиллоии Ислом", ворисони паёмбар Му?аммад (с.а.с.) саршору мунаввар гардидааст. "Олами р??" барои ?ама касоне кушода мебошад, ки а?аллан каме аз дохил зиндаанд. Дар ин ?о ?ар кас садои андеша?ои р???, хаёлот, к?шиш?о, болобароию шикаст?ои худро меёбад. Вале ин китоби дарсии медитатсия ё "хурдагирии" фалсаф? намебошад, балки паёми тавсияв?, дастурест барои р??е, ки доим дар ?оли шинохт аст, нашъунамо меёбад, та?лил мекунад, саба??ои ?аёт? ?осил менамояд, то ки барои чизи бештар дар ?аёт? дуняв? ва ?исобот назди Худованд дар Р?зи ?иёмат тайёр бошад. Дар ин ?аёт ?е? чиз доим? нест: на бад?, на хуб?; на мусибат, на хушбахт?. Вале ?олати р?? ва ором?, истодагар? ва ма?саднок? му?иманд, инчунин далерии р??и дардро бартарафкунанда, ки барои бе гила, бе дармон? дар чу?ури?ои нохуши?ои ?аёту ноумед?, балки бо?уръатона, бо комёби?о, бо дигаркунию та?йирди?ии бисёр касону чиз?о ба пеш ?аракат кардан ?увва меди?ад, ?амзамон инро бо му?аббати фидокоронаю таваккул ба Парвардигори олам?о мекунад, ки ?ама касу ?ар чиз зери ?окимияташ аст. Мушкили?о моро тан?о обутоб меди?анд, вале ду?ат намекунанду зиёда аз ин намешикананд. Охир ба худи мо вобаста аст, ки р?йдод?ои мураккабиашон гуногуни атрофро ч? тавр ?абул менамоем. На он ?адар худи р?йдод?о да?шатноканд, ч? ?адар аксуламали мо ба ин р?йдод?о, ки о?ибат?ои он?оро вазнинтар мекунад. Дар ин зиндаг? ба мо ?азор?о имконият дода мешавад ва хуб аст, ки куллан ?амаи он?о истифода бурда шаванд.
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
  • Интернет-магазин под заказ
Вернуться назад
Поделиться:

ДИЛЯ

Фирма "Диля" является эксклюзивным распространителем книжной продукции Издательства "Диля"